HET MANIFEST

De vraag naar jarenlange ervaring bij startersposities maakt het beginnend creatieven moeilijk om de branche te betreden. 

Om deze drempel te verlagen, deed Natasja Bökkerink in samenwerking met Vandejong onderzoek naar een oplossing, in opdracht van en betaald door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. We brachten de geleerde lessen en resultaten in kaart en concludeerden dat een succesvol traineeship in zeven stappen kan worden opgezet. Dit stappenplan is zowel bedoeld voor bureaus als startende designers en copywriters, en onderstreept onze ambitie om uit te dragen dat traineeships een grote rol kunnen spelen bij het op weg helpen van jong talent.

1. MAAK 
ONDERSCHEID

Een traineeship is geen stage, noch een juniorfunctie. Het is een kans voor een afgestudeerde creatief om werkervaring op te doen, een bedrijf van A tot Z te leren kennen en zich tegelijkertijd optimaal te ontwikkelen.  Een trainee heeft succesvol een opleiding afgerond en heeft de basis-skills onder de knie. Een trainee moet leren om deze skills in de praktijk toe te passen; hoe combineer je verschillende werkzaamheden, hoe gaat klantcontact in zijn werk, hoe werk je samen in een team?

Het traineeship geeft de trainee ruimte om dit te ontdekken. Waar een stage meer gericht is op vakinhoudelijke skills, gaat het bij een traineeship meer om het in een groter perspectief plaatsen van je werkzaamheden, hoe je projecten succesvol inricht en hoe je samen met je collega's en de klant tot een goed resultaat komt. Leg vast wat de verschillen tussen de functieniveaus zijn en communiceer hier helder over, zowel intern als in de vacature.

2. DEFINIEER LEERDOELEN

Als bureau is het goed om een aantal vaste leerdoelen te benoemen, het is goed om die op een rijtje te hebben zodat je die van tevoren al met potentiële trainees kan afstemmen. Omdat niemand hetzelfde is stel je aanvullend met de trainee persoonlijke leerdoelen op, deze toetsen we elk kwartaal en stellen deze eventueel bij.

3. ZORG VOOR BEGELEIDING

Het begeleiden van trainees is anders dan leidinggeven aan professionals. Een traineeship is vaak de eerste ervaring in het werkveld, en de mate van begeleiding tijdens het traject zal een grote rol spelen in de verdere ontwikkeling van de trainee. Naast het voorzien in praktische zaken is een goede begeleiding daarom essentieel. 

4. STANDAARDISEER
HET PROCES

Een procesmatig verloop van het traineeship maakt het traject overzichtelijk en makkelijker uitvoerbaar. Zorg Voor standaardformulieren en check-in momenten om het traineeship te kunnen vastleggen en te monitoren.Een voordeel van een gestandaardiseerd proces is bovendien dat je een goed algemeen inzicht krijgt in de verschillende traineeships door de jaren heen. Zijn er vaste struikelpunten, dingen die altijd goed gaan of steeds dezelfde knelpunten door het jaar heen? Dan kun je daarop bijsturen om het traineeship en het proces te optimaliseren.

5. ONTWIKKEL RITUELEN

Om te voorkomen dat trainees eenzijdig werk doen of altijd een ondersteunende rol vervullen, is het leuk en goed voor hun ontwikkeling om een aantal interne projecten te introduceren waarin er meer ruimte is om zelfstandig te werken en dingen uit te proberen. Deze kunnen verschillend van aard zijn, maar kijk vooral naar projecten die je organisatie vooruit helpen, dan snijdt het mes aan twee kanten. Denk aan PR, extra rubrieken op social media, een thema nieuwsbrief of projecten voor medewerkers die bijdragen aan het teamgevoel. Onthoud ook, hoe leuker en uitdagender de traineeship binnen je bureau, hoe liever trainees bij je werken.

6. BIED INZICHT

Geef een kijkje in de keuken, bijvoorbeeld door meeloopdagen of het laten bijwonen van jaarvergaderingen. Deze activiteiten lijken voor jezelf heel gewoon maar voor trainees zijn dit hele leerzame ervaringen. Neem dit perspectief ook mee in het bepalen van de persoonlijke leerdoelen. De ene trainee leert bijvoorbeeld graag hoe je facturen of offertes maakt en een andere trainee is geïnteresseerd in het bepalen van uurtarieven of freelance contracten. Door hier open in te zijn zorg je ervoor dat een trainee een optimale bureau ervaring krijgt.

7. WIJS VASTE
PROJECTEN TOE

Stel een aantal standaard trainee projecten vast en geef trainees hierover verantwoordelijkheid. Op deze manier waarborg je diversiteit in de werkzaamheden en kunnen trainees op een laagdrempelige manier kennismaken met het managen van processen. Het is belangrijk dat het ‘echte’ projecten zijn, die leuk zijn om te doen en die aanspraak doen op het vermogen van trainees om zelf hun planning te ordenen en contact te onderhouden met collega’s om ervoor te zorgen dat er een goed eindresultaat wordt behaald.

TEKEN HET
MANIFEST

Ben je werkgever en wil je ook tekenen?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.